Ajutor de repatriere decedati (inmormantare)

Ajutor de repatriere decedați: În situația în care defunctul era asigurat (pensionar, salariat în România, titularul unui contract de asigurare în sistemul public de pensii), puteți solicita ajutorul de înmormântare – și pentru situația în care se efectuează repatrierea persoanei decedate din străinătate.

Valoarea ajutor repatriere decedați (înmormântare): Din ianuarie 2018, ajutorul de înmormântare este în valoare de 4162 de lei (cf. Legea 3/2018).

Termenul în care poate fi solicitat. Vă sfătuim să solicitați ajutorul de deces de îndată ce aveți actele necesare, inclusiv certificatul de deces românesc. În prezent, termenul de prescripție pentru solicitarea ajutorului de deces este de 3 ani.

Casa de Pensii. Pentru acordarea lui, trebuie să vă adresați Casei de Pensii la care a fost asigurat defunctul. Pentru situația în care persoana decedată era angajată se va putea solicita angajatorului acest ajutor de repatriere decedați (de înmormântare) – suma aceasta nu este condiționată de niciun alt aspect – fiind valabilă și pentru decesele care au avut loc în afara programului de servici cât și pentru călătoriile efectuate în interes personal.

Termenul de acordare. Termenul legal este de 24 de ore. În realiate, acordarea ajutorului poate dura între 2-3 zile și o lună.

Lista de documente. Documentele de care aveți nevoie pentru obținerea ajutorului de deces sunt (lista este informativă):

(a) CERERE-TIP „pentru acordarea ajutorului de deces” (disponibilă la Casa de Pensii sau pe site-ul acesteia).

(b) Cuponul de pensie (original și copie) sau altă dovadă că defunctul a fost asigurat (de exemplu, extras ReviSal, pentru salariați).

(c) Certificatul de deces românesc (original și copie).

(c) Cartea de identitate sau buletinul solicitantului (copie).

(d) Alte acte civile ale solicitantului, prin care demonstrează relația de rudenie (de gradul întâi) cu persoana decedată, ca de exemplu:

– certificat de naștere,

– certificat de căsătorie

sau

Dacă solicitantul nu este rudă de gradul întâi cu persoana decedată, este necesară o declarație notarială în care să se specifice faptul că a suportat toate cheltuielile privind repatrierea persoanei decedate – înmormântare.

(e) Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare (factura fiscală).

Solicitantul trebuie să ridice personal ajutorul de repatriere decedați (de înmormântare) sau poate solicita ca ajutorul să îi fie virat în cont. În caz contrar, poate mandata o altă persoană să ridice, în numele său, valoarea acestui ajutor de repatriere decedați (de înmormântare).

Alte informații referitoare la ajutorul de deces se găsesc pe site-ul CASEI NAȚIONALE DE PENSII PUBLICE.

Informațiile de aici au un caracter general și non-contractual. Pentru informații actualizate, precise și personalizate, vă rugăm să vă adresați instituțiilor abilitate. Accesând această pagină sunteți de acord cu termenii și condițiile site-ului nostru (pentru mai multe detalii, accesați secțiunea TERMENI ȘI CONDIȚII).