Demersuri de efectuat după repatrierea persoanei decedate

Demersuri de efectuat înainte de înhumarea persoanei repatriate

DEMERSURI DUPĂ REPATRIERE

 

Adeverința de înhumare

De îndată ce sicriul a ajuns la destinație, este necesar să obțineți adeverința de înhumare.

Cînd? Imediat ce aveți certificatul de deces străin, înainte de înhumare.

Unde? La primăria pe raza căreia va avea loc înhumarea.

Cât durează? Pentru că aveți nevoie de ea la înhumare, vi se va elibera imediat.

Ce documente? Aveți nevoie de următoarele acte:

(a) Cererea semnată de solicitant și copia actului de identitate a acestuia.

(b) Extrasul de deces multilingv

      sau

      Certificatul/extrasul de deces străin (original și traducere legalizată de notar).

  • Cartea de identitate a defunctului
  • Cartea de identitate a solicitantului
  •  

Ce fac cu ea? Adeverința de înhumare se predă în original administrației cimitirului sau, după caz, preotului care oficiază înmormântarea. În absența ei, înhumarea nu este posibilă.

Demersuri de efectuat după înmormântare (înhumare)

Transcrierea certificatului de deces în certificat românesc

Ulterior repatrierii, trebuie solicitată transcrierea în România a actului de deces (a certificatului civil de deces).

Când? Aveți obligația de a solicita transcrierea certificatului de deces străin în maximum 6 luni de la deces.

Unde? La primăria unde persoana decedată a avut ultimul domiciliu.

Cât durează? Aproximativ 20 – 30 de zile.

Ce documente? Aveți nevoie de :

(a) Extrasul de deces multilingv (original)

      sau

      Certificatul/extrasul de deces străin (original și traducere legalizată de notar).

       Notă: Pentru situația deceselor în UK  certificatul de deces trebuie apostilat iar ulterior tradus și legalizat.

(b) Cartea de identitate a defunctului (original și copie). În cazul în care aceasta s-a pierdut, se solicită o adeverință la serviciul de Evidență a Persoanelor.

(c)   Certificatul de naștere al defunctului (original și copie).

  • Certificatul de căsătorie al defunctului dacă este cazul (original și copie).

(e)   Dacă persoana decedată este divorțată atunci e nevoie și de sentința de divorț (original și copie)

(f)    Dacă persoana decedată este văduvă atunci și certificatul de deces al soțului/soției.

(e) Cartea de identitate a solicitantului (original și copie). Important: solicitantul trebuie să fie rudă de gradul 1 sau să aibă împuternicire avocațială.

(f) Taxa de procesare (aproximativ 60 de lei, dar variază în funcție de primărie)

Timp de procesare : aproximativ 20-30 de zile.

Ajutorul de înmormântare

În situația în care defunctul era asigurat (pensionar, salariat în România, titularul unui contract de asigurare în sistemul public de pensii), puteți solicita ajutorul de înmormântare.

Cât? Din 01 ianuarie 2022, ajutorul de înmormântare este în valoare de 6095 de lei, respectiv 3047 de lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului (cf. Legea 47/2019, M.Of. Partea I, nr. 196 din 12 martie 2019).

Când? Vă sfătuim să solicitați ajutorul de deces de îndată ce aveți actele necesare, inclusiv certificatul de deces românesc. În prezent, termenul de prescripție pentru solicitarea ajutorului de deces este de 3 ani.

Unde? Pentru acordarea lui, trebuie să vă adresați Casei de Pensii la care a fost asigurat defunctul.

Cât durează? Termenul legal este de 24 de ore. În realiate, acordarea ajutorului poate dura între 2-3 zile și o lună.

Ce documente? Documentele de care aveți nevoie pentru obținerea ajutorului de deces sunt:

(a) Cerere-tip „pentru acordarea ajutorului de deces” (disponibilă la Casa de Pensii sau pe site-ul acesteia).

(b) Cuponul de pensie (original și copie) sau altă dovadă că defunctul a fost asigurat (de exemplu, extras ReviSal, pentru salariați).

(c) Certificatul de deces românesc (original și copie).

(c) Cartea de identitate sau buletinul solicitantului (copie).

(d) Alte acte civile ale solicitantului, prin care demonstrează relația de rudenie (de gradul întâi) cu persoana decedată, ca de exemplu:

 – certificat de naștere,

 – certificat de căsătorie

sau

     Dacă solicitantul nu este rudă de gradul întâi cu persoana decedată, este necesară o declarație notarială în care să se specifice faptul că a suportat toate cheltuielile de înmormântare.

(e) Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare (factura fiscală).

Solicitantul trebuie să ridice personal ajutorul sau poate solicita ca ajutorul să îi fie virat în cont. În caz contrar, poate mandata o altă persoană să ridice, în numele său, ajutorul de deces.

Alte informații referitoare la ajutorul de deces se găsesc pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice.

DEMERSURI DUPĂ REPATRIERE

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziție la Omega Repatriere Decedați:

00 40 757 102 103