După repatriere

Demersuri după repatriere – Ce fac înainte de înmormântare

Adeverința de înhumare. De îndată ce sicriul a ajuns la destinație, este necesar să obțineți adeverința de înhumare.

Cînd? Imediat ce aveți certificatul de deces străin, înainte de înhumare.

Unde? La primăria pe raza căreia va avea loc înhumarea.

Cât durează? Pentru că aveți nevoie de ea la înhumare, vi se va elibera imediat.

Ce documente? Aveți nevoie de următoarele acte:

(a) Cererea semnată de solicitant.

(b) Extrasul de deces multilingv (original)

sau

Certificatul/extrasul de deces străin (original și traducere legalizată de notar). Prin excepție, actul de deces francez nu trebuie tradus.

(c) Cartea de identiate a defunctului (copie).

(d) Certificatul de naștere al defunctului (copie).

(e) Certificatul de căsătorie al defunctului (copie).

Ce fac cu ea? Va trebui să o predați în original administrației cimitirului sau, după caz, preotului care oficiază înmormântarea. În absența ei, înhumarea nu este posibilă.

 

 

Demersuri după repatriere – Ce fac după înmormântare?

Transcrierea certificatului de deces în certificat românesc

Ulterior repatrierii, trebuie solicitată transcrierea în România a actului de deces (a certificatului civil de deces).

Când? Aveți obligația de a solicita transcrierea certificatului de deces străin în maximum 6 luni de la deces.

Unde? La primărie. Dacă locuiți în străinătate, la serviciul consular de care aparțineți.

Cât durează? Aproximativ 30 de zile.

Ce documente? Aveți nevoie de :

(a) Extrasul de deces multilingv (original)

sau

Certificatul/extrasul de deces străin (original și traducere legalizată de notar). Prin excepție, actul de deces francez nu trebuie tradus.

(b) Cartea de identitate a defunctului (original și copie). În cazul în care aceasta s-a pierdut, se solicită o adeverință la serviciul de Evidență a Persoanelor.

(c) Certificatul de naștere al defunctului (original și copie).

(d) Certificatul de căsătorie al defunctului (original și copie).

(e) Cartea de identitate a solicitantului (original și copie).

(f) Taxa de procesare (aproximativ 60 de lei, dar variază în funcție de primărie)

Timp de procesare : aproximativ 10 zile.

 

Demersuri după repatriere – Primesc un ajutor de înmormântare?

Ajutorul de deces. În situația în care defunctul era asigurat (pensionar, salariat în România, titularul unui contract de asigurare în sistemul public de pensii), puteți solicita ajutorul de înmormântare.

Cât? Din ianuarie 2018, ajutorul de înmormântare este în valoare de 4162 de lei (cf. Legea 3/2018).

Când? Vă sfătuim să solicitați ajutorul de deces de îndată ce aveți actele necesare, inclusiv certificatul de deces românesc. În prezent, termenul de prescripție pentru solicitarea ajutorului de deces este de 3 ani.

Unde? Pentru acordarea lui, trebuie să vă adresați Casei de Pensii la care a fost asigurat defunctul.

Cât durează? Termenul legal este de 24 de ore. În realiate, acordarea ajutorului poate dura între 2-3 zile și o lună.

Ce documente? Documentele de care aveți nevoie pentru obținerea ajutorului de deces sunt:

(a) CERERE-TIP „pentru acordarea ajutorului de deces” (disponibilă la Casa de Pensii sau pe site-ul acesteia).

(b) Cuponul de pensie (original și copie) sau altă dovadă că defunctul a fost asigurat (de exemplu, extras ReviSal, pentru salariați).

(c) Certificatul de deces românesc (original și copie).

(c) Cartea de identitate sau buletinul solicitantului (copie).

(d) Alte acte civile ale solicitantului, prin care demonstrează relația de rudenie (de gradul întâi) cu persoana decedată, ca de exemplu:

– certificat de naștere,

– certificat de căsătorie

sau

Dacă solicitantul nu este rudă de gradul întâi cu persoana decedată, este necesară o declarație notarială în care să se specifice faptul că a suportat toate cheltuielile de înmormântare.

(e) Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare (factura fiscală).

Solicitantul trebuie să ridice personal ajutorul sau poate solicita ca ajutorul să îi fie virat în cont. În caz contrar, poate mandata o altă persoană să ridice, în numele său, ajutorul de deces.

Alte informații referitoare la ajutorul de deces se găsesc pe site-ul CASEI NAȚIONALE DE PENSII PUBLICE.

 

Informațiile de aici au un caracter general și non-contractual. Pentru informații actualizate, precise și personalizate, vă rugăm să vă adresați instituțiilor abilitate. Accesând această pagină sunteți de acord cu termenii și condițiile site-ului nostru (pentru mai multe detalii, accesați secțiunea TERMENI ȘI CONDIȚII).

Call Now Button